studio fotografico plastikwombat torino
servizio fotografico

BASKET CSW TORINO

SHOHOKU IN TURIN

Servizio fotografico per la squadra di basket CSW Torino.